Om Ruskemåla skola intresseförening

Den 9 oktober 1983 bildades Ruskemåla skola Intresseförening. Föreningens syfte var att arbeta aktivt för att stärka och fördjupa gemenskapen i de byar som Ruskemåla skola haft som upptagningsområde genom att stimulera och aktivera medlemmarna kulturellt och fysiskt.

Första styrelsen bestod av:

Ordf.: Willy Karlsson V Ordf.: Per Dabäck
Sekr.: Pia Svensson Kassör: Göran Andersson
Övriga: Evert Johansson, Elsa Petersson och Kenneth Petersson.

Som upplysning kan nämnas att vissa styrelsemedlemmar fortfarande är aktiva.

1983 Intresseföreningen köper byggnaden och påbörjar renoveringen Skolan hade de senaste åren ägts av en privatperson, som använt utrymmena för renovering av möbler, vilket medförde en hel del extra arbete för att få lokalerna att fungera som samlignslokal.

Renoveringsarbetet skedde i stor utsträckning genom medlemmars frivilliga arbete, varför målsättningen att stimulera medlemmarna fysiskt verkligen uppfylldes.

De första åren medan renoveringen fortfarande pågick firades Lucia i Ruskemåla skola. Första gången var en utmaning av styrelsen för att få ett rum provisoriskt klart att användas. Ordföranden var Lucia, övriga "herrar" i styrelsen tärnor och damerna stjärngossar. Andra gången var det Persmåla Vi Unga som stod för arrangemanget och luciatåget skred fram mellan snickerimaskiner.

1986 Nedanvåningen är i stort sett klar och en inofficiell invigning sker på hösten.

1987 Den 10 maj anordnas den första öppet hus-dagen i skolans lokaler. Under denna dag besöker ca 400 personer skolan där man får lyssna på historik, berättad av Johannes Madestam, en före detta elev som som bl a verkat som präst i Jönköping.

Öppet hus-dagar har sedan anordnats många gånger med bland annat följande medverkande: Stig Fahreus, Per Persson, Rune Karlsson, Bengt Lorenzon, Bertil Madeling, Ulla Carlsson, Sven Algenäs, Dick Måård, Bengt Lindvall, Siv "Augustina" Karlsson.

Skolan användes under många år flitigt av Ruskemåla Idrottsförening som hade både korpfotboll, bordtennis, motionslöpning samt bingo- och tipspromenader på sitt ordinarie program. Den anordnade också valborgsmässofirande tillsammans med Ruskemåla skola Intresseförening.

Bland övriga stadiga hyresgäster kan nämnas Vi Unga-föreningarna i Södra Kalmar län. Särskilt grannbyns Persmåla Vi Unga bör nämnas, då de haft skolan som sin klubblokal och i samarbete med Ruskemåla skola Intresseförening stått för luciatåget varje år.

Nybro Dragspelsklubb hör också till de flitiga användarna av samligslokalen och vissa aktiviteter anordnas gemensamt med Ruskemåla skola Intresseförening.

Det har också genomförts många studiecirklar i Ruskemåla skola både i egen regi och av andra föreningar som hyrt in sig.

År 2000 gick Ruskemåla skola Intresseförening med i Bygdegårdarnas Riksförbund och verksamheten drivs nu som en bygdegård.

© Interaktivmedia - 2010 - bygdegard.nu